Tuotteet

Turvallisuuspalvelut ja -tuotteet | Oulu, Inari, Ivalo, Saariselkä ja Pohjois-Suomi

Tapahtumien turvallisuus

Turvallisuuspäällikkö

Suunnittelemme riskikartoitukseen perustuen tarpeen järjestyksenvalvonnalle, vartioinnille, liikenteenohjaukselle, rakenteelliselle suojaukselle sekä toimimme viranomaisten yhteyshenkilönä. Laadimme tapahtuman pelastus- ja turvallisuussuunnitelmat, laadimme tarvittaessa tapahtuman järjestäjälle ”ilmoituksen yleisötapahtumasta” poliisille toimitettavaksi, osallistumme viranomaispalavereihin ja -tarkastuksiin, perehdytämme turvallisuusorganisaation tapahtuman aikaisiin tehtäviinsä, vastaamme tapahtuman aikaisesta turvallisuusjohtamisesta ja toimimme tapahtuman aikana viranomaisten yhteyshenkilönä.

Järjestyksenvalvonta

Tarjoamme tarvitsemanne määrän järjestyksenvalvojia pitämään yllä järjestystä ja turvallisuutta tapahtumassanne. Kaikilla järjestyksenvalvojillamme on poliisin myöntämä voimassaoleva hyväksyntä järjestyksenvalvojaksi sekä aikaisempaa työkokemusta yleisötapahtumista. Ystävällinen ja ammattitaitoinen henkilöstömme takaa, että asiakkaanne kokevat mahdollisimman ikimuistoisen tapahtumaelämyksen.

Vartiointi ja turvatekniikka

Tarjoamme vartijan/vartijat tapahtuma-alueen yövalvontaan tapahtuman rakennus- ja purkuvaiheessa sekä tapahtuman ollessa tauolla. Tarvittaessa asennamme kameravalvonnan alueelle auttamaan turvallisuusorganisaatiota tapahtuman aikaisen tilannekuvan muodostamisessa sekä mahdollisten alueella tapahtuneiden rikosten selvittämisessä.

Ensiapuryhmät

Tarjoamme koulutetun ensiapuryhmän vastaamaan tapahtumanne ensiapupäivystyksestä. Ryhmä koostuu pääsääntöisesti kahdesta ensiapuun ja voimankäyttöön koulutetusta järjestyksenvalvojasta (voivat toimia samalla järjestyksenvalvonnan kenttäpartiona) sekä yhdestä terveydenhuoltoalan ammattihenkilöstä, joka toimii sidontapaikan päivystäjänä. Ensiapuryhmä on varustettu hoitamaan ensiaputilanteet aina pienien haavojen paikkaamisesta ja nyrjähdyksistä/venähdyksistä, vakavampien vammojen hoitoon sekä elvytykseen. Ensiapuryhmällä on tarvittaessa käytössään myös defibrillaattori.

Yleisrakennusmiehet

Tarjoamme reippaita yleisrakennusmiehiä lisäkäsiksi auttamaan tapahtuman rakennus- ja purkuvaiheessa.

Viestikalusto

Tarjoamme tapahtuman organisaatiolle käyttöön tarvittavan määrän uhf- radiopuhelimia tapahtuman aikaiseen viestintään.

Vartiointi ja turvallisuustekniikka

Hälytysvartiointi

NF24 business

Toimitilojen hälytysvalvonta (24/7) laitteillamme. Hälytykset ohjautuvat hälytyskeskukseemme, jossa niitä käsitellään ennalta sovitulla tavalla joko välittämällä hälytykset vartijalle tai kohteeseen määritellylle yhteyshenkilölle. Valvontamaksu sisältää hälytysvalvonnan (24/7), laitevuokran sekä järjestelmän asentamisen ja käyttökoulutuksen.

NF24 home

Hälytysvalvontaa (24/7) kotiin, mökille tai vaikkapa pieneen varastoon. Hälytykset paikan päällä sireenillä sekä käyttäjälle ja hälytyskeskukseemme välittyvin tekstiviestein. Hälytyksiä käsitellään hälytyskeskuksessamme ennaltasovitulla tavalla, esimerkiksi välittämällä hälytykset vartijalle joka tarkastaa kohteen. Valvontamaksu sisältää hälytysvalvonnan (24/7), laitevuokran sekä järjestelmän asentamisen ja käyttökoulutuksen.

- NF24 personal

Tarjoamme hätäpainikkeen kassahenkilöstölle, hoitohenkilöstölle tai yksin työskenteleville kohteisiin, joissa toiminnan luonteen vuoksi työntekijöiden tai asiakkaiden koskemattomuus saattaa olla uhattuna. Hälytys ohjautuu vartijalle, joka saapuu paikalle selvittämään tilanteen sekä informoi tilanteesta tarvittaessa viranomaisia. Meiltä myös turvapuhelinpalvelut ikäihmisille.

- NF24 my

Hälytysvalvonta (24/7) asiakkaan omilla laitteilla. Hälytykset ohjautuvat hälytyskeskukseemme, josta ne välitetään vartijalle ja kohteeseen määritellylle yhteyshenkilölle. Hälytyksen tapahduttua vartijamme tarkastavat kohteen ja estävät mahdolliset lisävahingot. Tarvittaessa vartija myös tilaa huollon mahdollisesti rikottuihin ikkunoihin tai oviin. Hälytyksistä raportoidaan aina kohteen yhteyshenkilölle.


- NF24 key service

Avainten hallinta, ovien avaukset, lukkojen asennukset, lukostojen muutostyöt sekä ovi- ja porttiautomatiikan asennus- ja huoltotyöt.

Myymälät/paikallisvartiointi

Tarjoamme vartijan paikanpäälle kohteeseen suojaamaan asiakkaamme omaisuutta ja henkilöstön koskemattomuutta sekä valvomaan kohteen paloturvallisuutta. Vartijamme toimivat kohteessa osana henkilökuntaa ja suorittavat tarvittaessa tilaajan nimeämiä muuta henkilökuntaa avustavia tehtäviä, kuitenkaan päätehtävän vaarantumatta. Vartijat raportoivat havaitsemistaan turvallisuuspuutteista kohteen edustajalle.

Asennuspalvelut

Kartoitamme kohteenne tarpeen teknisille valvontajärjestelmille (kameravalvonta, rikosilmoitinlaitteistot). Asennamme ja huollamme laitteet sekä liitämme ne tarvittaessa hälytyskeskuksemme valvontaan. Voimme ottaa vastaan myös paloilmoitinlaitteistojen linjavikavalvonnat.

Aulapalvelut

Tarjoamme asiakaspalveluun koulutetun vartijan ottamaan vastaan ja opastamaan asiakkaitanne. Vartija huolehtii kohteenne kulunvalvonnasta sekä palo- ja pelastusturvallisuuden ja työturvallisuuden valvonnasta. Vartija pitää yllä kohteenne yleistä turvallisuutta ja suorittaa työnsä ohella muita hänelle nimettyjä tehtäviä, kuten esimerkiksi puhelinvaihteen hoitoa.

Henkilösuojaus

Tarjoamme turvamiehiä suojaamaan asiakkaan tai tämän läheisen omaa sekä omaisuuden koskemattomuutta. Toimeksiannot voivat liittyä esimerkiksi tilanteisiin, joissa henkilö kokee koskemattomuutensa olevan vaarassa asemansa, elämäntilanteensa tai vaikkapa saamiensa uhkauksien vuoksi. Jokainen toimeksianto on erilainen, joten palvelu räätälöidään tapauskohtaisesti riskiarvioon perustuen. Turvamies myös kouluttaa ja opastaa toimeksiantajaa turvallisuuteen liittyvissä asioissa.

Etsivätoiminta

Etsivätoiminta sisältää mm. rikosten paljastamisen(esimerkiksi hävikin tutkinta, koeostot, todisteiden hankinta), uskottomuuden selvittämisen, kadonneen henkilön tai omaisuuden etsimisen, tai vaikkapa henkilön seurannan.

PRJV – Poliisin ja rajavartiolaitoksen avuksi asetettavat järjestyksenvalvojat

Toimitamme poliisin ja rajavartiolaitoksen avuksi asetettavat järjestyksenvalvojat valvomaan yleistä järjestystä ja turvallisuutta poliisin tai rajavartiolaitoksen apuna kauppakeskuksiin, joukkoliikenteen kulkuneuvoihin sekä -asemille, sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteisiin, KELAn toimipisteisiin, työvoima- ja elinkeinopalveluiden toimipisteisiin, satamiin, lentokentille, sekä vastaanotto- ja järjestelykeskuksiin. Järjestyksenvalvojien tehtävänä on valvoa, ettei heidän toimialueellaan häiritä järjestystä, tai vaaranneta kenenkään turvallisuutta. Järjestyksenvalvoja toimii asiakaspalvelijana (neuvonta ja opastus) sekä suorittaa toimensa ohella myös muita hänelle nimettyjä muuta henkilökuntaa avustavia tehtäviä.

Suunnittelu

Laadimme kiinteistöönne pelastussuunnitelmat, turvallisuussuunnitelmat ja esimerkiksi poistumisturvallisuusselvitykset. Teemme turvallisuuskävelyt/sisäiset palotarkastukset, avustamme viranomaistarkastuksissa ja havaittujen puutteiden korjaamisessa sekä tarvittaessa järjestämme poistumisharjoitukset.

Järjestyksenvalvonta

Tapahtumien järjestyksenvalvonta

Tarjoamme laadukasta järjestyksenvalvontaa niin pienten kuin suurtenkin tapahtumien järjestäjille. Tarjoamme tarvitsemanne määrän järjestyksenvalvojia pitämään yllä järjestystä ja turvallisuutta tapahtumassanne. Kaikilla järjestyksenvalvojillamme on poliisin myöntämä voimassaoleva hyväksyntä järjestyksenvalvojaksi sekä aikaisempaa työkokemusta yleisötapahtumista. Ystävällinen ja ammattitaitoinen henkilöstömme takaa, että asiakkaanne kokevat mahdollisimman ikimuistoisen tapahtumaelämyksen.

Toimitamme myös pienempiä miehistöjä omien järjestyksenvalvojienne tueksi, järjestyksenvalvojista koostuvan ensiapuryhmän, tai vaativien asiakaspalvelutilanteiden ratkaisemiseen koulutetun toimintaryhmän.

Ravintoloiden järjestyksenvalvonta

Tarjoamme kokeneen tiimin tai yksittäisen järjestyksenvalvojan vastaamaan ravintolanne viihtyvyydestä, järjestyksestä ja turvallisuudesta. Oli kyseessä sitten yökerho, pubi, pikaruokala tai kahvilaravintola, voimme tarjota juuri teidän kohteeseenne sopivat asiakaspalvelijat.

Kokous-, konferenssi ja messujärjestyksenvalvonta

Kokouksiin liittyvissä turvallisuusasioissa olemme tukemassa toimintaanne aina suunnitteluvaiheesta, itse tapahtuman aikaiseen turvallisuusjohtamiseen ja järjestyksenvalvontaan. Palvelumme voidaan toteuttaa tilaisuuden luonteesta riippuen joko erittäin näkyvänä asiakaspalveluna, tai huomaamattomasti taustalla, kuitenkaan turvallisuudesta tinkimättä.

Turvallisuuspäällikkö-, koulutus- ja suunnittelupalvelut

Arvioimme riskikartoitukseen perustuen tarpeen järjestyksenvalvonnalle, vartioinnille, liikenteenohjaukselle, rakenteelliselle suojaukselle. Laadimme tapahtuman pelastus- ja turvallisuussuunnitelmat, laadimme tarvittaessa tapahtuman järjestäjälle ”ilmoituksen yleisötapahtumasta” poliisille toimitettavaksi, osallistumme viranomaispalavereihin ja -tarkastuksiin, perehdytämme turvallisuusorganisaation tapahtuman aikaisiin tehtäviinsä, vastaamme tapahtuman aikaisesta turvallisuusjohtamisesta ja toimimme tapahtuman aikana viranomaisten yhteyshenkilönä. Tarvittaessa voimme kouluttaa organisaationne oman henkilöstön järjestyksenvalvojiksi.

Hotellien ja leirintäalueiden järjestyksenvalvonta

Toimitamme järjestyksenvalvojia valvomaan majoitusliikkeenne tai leirintäalueenne järjestystä ja turvallisuutta. Järjestyksenvalvoja huolehtii kohteenne kulunvalvonnasta sekä palo- ja pelastusturvallisuuden ja työturvallisuuden valvonnasta. Järjestyksenvalvoja pitää yllä kohteenne yleistä turvallisuutta ja suorittaa työnsä ohella muita hänelle nimettyjä tehtäviä, kuten esimerkiksi asiakkaiden opastaminen sekä pienet siivous- ja korjaustehtävät.

Järjestyslain mukaiset järjestyksenvalvojat

Toimitamme järjestyslain mukaiset järjestyksenvalvojat valvomaan yleistä järjestystä ja turvallisuutta poliisin tai rajavartiolaitoksen apuna kauppakeskuksiin, joukkoliikenteen kulkuneuvoihin sekä -asemille, sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteisiin, KELAn toimipisteisiin, työvoima- ja elinkeinopalveluiden toimipisteisiin, satamiin ja lentokentille. Järjestyksenvalvojien tehtävänä on valvoa, ettei heidän toimialueellaan vaaranneta kenenkään turvallisuutta, tai häiritä järjestystä. Järjestyksenvalvoja toimii asiakaspalvelijana (neuvonta ja opastus) sekä suorittaa toimensa ohella myös muita hänelle nimettyjä muuta henkilökuntaa avustavia tehtäviä.

Yritykset/julkinen sektori

Vartiointi ja turvallisuustekniikka

Kartoitamme kohteenne tarpeen vartioimis- ja turvallisuustekniikkapalveluille yhdessä kohteenne edustajan kanssa. Meiltä löydätte varmasti juuri teille sopivan palvelukokonaisuuden.

Turvallisuuspäällikkö/pelastusvalvoja

Teemme kohteeseenne sisäisen palotarkastuksen/turvallisuuskävelyn ja tarvittaessa arvioimme riskikartoitukseen perustuen tarpeen kohteenne turvallisuusjärjestelyille (mm. vartiointi, rakenteellinen suojaus, turvallisuustekniikka). Laadimme/päivitämme kohteenne pelastus-/turvallisuussuunnitelman sekä laadimme tarvittaessa kohteestanne poistumisturvallisuusselvityksen pelastusviranomaiselle. Osallistumme viranomaispalavereihin ja -tarkastuksiin, perehdytämme turvallisuusorganisaation tehtäviinsä normaaliolojen häiriötilanteissa (tulipalot, vakavat onnettomuudet, evakuointi) ja toimimme viranomaisten yhteyshenkilönä. Seuraamme ja käymme läpi kohteenne turvallisuustilannetta määräaikaisin palaverein kohteenne edustajan kanssa.

Aulapalvelut

Tarjoamme asiakaspalveluun koulutetun vartijan ottamaan vastaan ja opastamaan asiakkaitanne. Vartija huolehtii kohteenne kulunvalvonnasta sekä palo- ja pelastusturvallisuuden ja työturvallisuuden valvonnasta. Vartija pitää yllä kohteenne yleistä turvallisuutta ja suorittaa työnsä ohella muita hänelle nimettyjä tehtäviä, kuten esimerkiksi puhelinvaihteen hoitoa.

Suunnittelu

Laadimme kiinteistöönne pelastussuunnitelmat, turvallisuussuunnitelmat ja esimerkiksi poistumisturvallisuusselvitykset. Teemme turvallisuuskävelyt/sisäiset palotarkastukset, avustamme viranomaistarkastuksissa ja havaittujen puutteiden korjaamisessa sekä tarvittaessa järjestämme poistumisharjoitukset.

Laadimme/päivitämme Kuntien valmiussuunnitelmat Pelastusopiston mallin mukaisesti vastaamaan normaaliolojen häiriötilanteisiin. Koordinoimme kuntien/kaupunkien paikallista turvallisuussuunnittelua ja laadimme sisäasiainministeriön "Sisäisen Turvallisuuden Ohjelman" mukaiset turvallisuussuunnitelmat.

Koulutus

Järjestämme palvelualoille ja julkiselle sektorille tehtäväkohtaisesti räätälöityjä turvallisuuskoulutuksia (mm. aulahenkilöstö, ravintolat, myymälät). Meiltä myös mm. sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttikoulutukset, V.E.K.O.-turvakoulutus (väkivallan ennaltaehkäisy ja kommunikaatio uhkatilanteessa) sekä FHH-turvakoulutus (fyysinen henkilöhallinta väkivaltatilanteessa).


Koulutus

Järjestyksenvalvojat

- Järjestyksenvalvojan peruskurssi (40 h)

Järjestyksenvalvojan peruskurssi antaa valmiudet toimia järjestyksenvalvojana tavanomaisissa tehtävissä (tapahtumat, majoitus- ja ravitsemusliikkeet, leirintäalueet, matkustaja-alukset). Kurssin hyväksytysti suorittaneet voivat hakea poliisilta hyväksyntää järjestyksenvalvojaksi.

- Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus (8 h)

Järjestyksenvalvojan kertauskoulutuksen suorittaminen mahdollistaa hakemaan järjestyksenvalvojaksi hyväksymisen uusintaa poliisilta. Nykyisen peruskoulutuksen astuttua voimaan 1.1.2017, poistui 6kk sääntö järjestyksenvalvojakortin uusimisessa. Jos peruskurssi on suoritettu ennen 1.3.2007, hyväksynnän tulee olla voimassa katkeamattomasti (jv-kortti ei saa vanhentua), mikäli haluaa saada uuden hyväksynnän kertauskoulutuksella. Jos peruskurssi on suoritettu 1.3.2007 jälkeen, järjestyksenvalvojakortin voi uusia kertauskoulutuksella, vaikka 6kk hyväksynnän päättymisestä olisikin kulunut.

- Järjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulutus (16 h)

Koulutus koostuu voimankäytön teoriasta sekä käytännönharjoitteista. Koulutus oikeuttaa hakemaan järjestyksenvalvojakorttiin merkintää voimankäytön lisäkoulutuksesta. Osallistuminen koulutukseen vaatii että järjestyksenvalvojan voimankäytön yleinen osa, sekä teleskooppipatukka- ja kaasusumutinosat on suoritettu.

- Järjestyksenvalvojan kaasusumutinkoulutus (11 h / 5 h)

Koulutus sisältää fyysisen voimankäytön kertausta, kaasusumuttimen teoriaa sekä käytännön harjoitteita sumuttimelle. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet voivat hakea poliisilta kaasusumuttimen kantolupaa sekä järjestyksenvalvoja- korttiin merkintää kaasusumutinkoulutuksesta.

Vartijat

- Vartijan voimankäytön yleinen osa (6 h)

Vartijan voimankäytön yleinen osa sisältää sekä voimankäytön teoriaa, että käytännönharjoitteita (fyysinen voimankäyttö sekä voimankäyttövälineet). Koulutus on pakollinen vartijoille, jotka haluavat kantaa voimankäyttövälineitä työtehtävissään.

- Vartijan voimankäytön erityiset osat teleskooppipatukalle (5 h) sekä kaasusumuttimelle (5 h)

Koulutus sisältää sekä teoriaa että käytännön harjoitteita. Koulutus antaa vartijalle mahdollisuuden kantaa teleskooppipatukkaa/kaasusumutinta työtehtävissä.

- Vartijan vuosittainen voimankäytön kertauskoulutus (8 h)

Voimankäytön vuosittainen kertauskoulutus on pakollinen vartijoille, jotka kantavat työtehtävissään voimankäyttövälineitä.

Yrityksille/yhteisöille

Hätäensiapu (4 h / 8 h)

Onnettomuustilanteessa nopea ja oikea toiminta voi pelastaa ihmishenkiä. Tarjoamme puolen päivän tai päivän kestoisia hätäensiapukoulutuksia (henkeä pelastava ensiapu) kohteenne henkilöstölle.

Alkusammutus ja pelastautuminen (2 h / 4 h)

Tulipalo syttyy usein yllättäen ja kehittyy nopeasti. Tulipalotilanteessa nopealla ja oikealla toiminnalla voidaan tulipalo saada hallintaan jo heti palon alkuvaiheessa. Mikäli palo ei ole enää hallittavissa alkusammutuskalustolla, hyvin organisoitu, johdettu ja ripeä poistuminen (henkilökunta sekä asiakkaat) tiloista turvalliseen kokoontumispaikkaan voi estää vakavia henkilövahinkoja.

Aulaturva (3 h / 6 h)

Aulaturvallisuuskoulutus antaa työntekijälle valmiuksia tunnistaa työpaikkansa työturvallisuusriskejä, valmiuksia toimia tehokkaasti normaalitoiminnan häiriö- ja poikkeustilanteissa sekä valmiuksia kohdata haastavia tai vaarallisia asiakaspalvelutilanteita työturvallisuuden tarpeettomasti vaarantumatta. Koulutus sisältää sekä teoriaa että käytännön harjoitteita. Aiheina mm. palo- ja pelastusturvallisuus, työturvallisuus, haastavat asiakaspalvelutilanteet, uhkaavan henkilön kohtaaminen, yleisen turvallisuuden seuranta ja ylläpito.

Uhkaavan henkilön kohtaaminen asiakaspalvelussa (2 h / 4 h)

Uhkaavan henkilön kohtaaminen asiakaspalvelutilanteessa koulutus on laadittu väkivallan uhkaa työssään kokeville henkilöille. Koulutuksessa opetellaan tunnistamaan mahdollinen uhkaava henkilö, stressireaktiot yleisesti sekä kiinnittämään huomiota omaan toimintaa akuutissa stressireaktiossa. Koulutus tarjoaa työkaluja uhkaavan tilanteen ehkäisyyn, purkamiseen kommunikaation avulla sekä omaan työturvalliseen toimintaan. Koulutuksen tavoitteena on opettaa ennalta ehkäisemään väkivaltatilanteita ja toisaalta toimimaan väkivaltatilanteessa oma ja sivullisten turvallisuus huomioiden.

Asiakkaan fyysinen hallinta uhkatilanteessa (6 h)

Asiakkaan fyysinen hallinta uhkatilanteessa antaa työntekijälle työkaluja aggressiivisen asiakkaan turvalliseen hallintaan uhkaavassa tilanteessa. Koulutuksessa opetellaan väkivaltaisen henkilön turvallisia fyysisiä hallintatapoja sekä suojautumista tavallisimmilta hyökkäyksiltä.

Muut koulutukset

Kartoitamme kohteenne koulutustarpeen ja räätälöimme juuri teidän tarpeisiinne sopivan paketin.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!